Seting  d.o.o sa vama od 1991. godine.

Mašinska proizvodnja, izgradnja silosa i kompletne mašinsko tehnološke opreme

GODINA RADA

IZGRAĐENIH OBJEKATA

KUPACA

Naši proizvodi

Silosi

Metalni silosi tipa SBH, silosi za žitarice. Metalni silosi tipa SCE, silosi sa pocinkovanim čeličnim konusom.

Sušare

Sušenje je proces dehidratacije ovih namirnica do odredjenog nivoa u cilju adekvatnog skladištenja.

Mešaone stočne hrane

Horizontalna protivstrujna mešalica za mešanje praškastih materijala primenu nalazi u tehnološkim procesima koji zahtevaju visok kvalitet izmešanosti materijala.

Mlinovi

Mlin čekićar se koristi za mlevenje žitarica kao su: kukuruz, pšenica, soja, ječam, ovas, pirinač, osušene biljke, sojina pogača i druge koje ulaze u sastav stočne hrane.

Elevatori

Elevatori se koriste za vertikalni transport zrna u silosima. Delovi elevatora su : glava, stopa, cevi, noseća traka sa koficama.

Pužni transporteri

Pužni transporter predstavlja pouzdan uređaj za transport zrnastih i praškastih materijala. Pužni transporteri se izrađuju kao cevni i kao koritasti.

Lančasti transporter – redler

Lančasti transporter se koristi za horizontalni transport zrna žitarica u rasutom stanju.

Trakasti transporteri

Transportna traka je mašina za transport žitarice sa kapacitetom od 60 t/h – 100 t/h. Pogodan je za transport svih vrsta žitarica.

Prečistači za zrno

Upotrebljavaju se za grubo prečišćavanje žitarica pre sušenja te za fino prečišćavanje nakon sušenja.

Kip platforme

Namenjena je za istovar zrnastog  rasutog  tovara iz kamiona i traktora sa prikolicama. Konstrukcija platforme se sastoji od: Metalne konstrukije i hidrauličnog sistema.

Čelične konstrukcije

Izrada nadstrešnice, čeličnih konstrukcija, elevatorskih stubova, podnih skladišta, u svim dimenzijama sa pocinkovanom i sa farbanom površinskom zaštitom.

Stručna saradnja sa

Tehnološkim fakultetom

Zavodom za tehnologiju proizvodnje stočne hrane Novi Sad

Poljoprivrednim fakultetom

Institutom za poljoprivrednu tehniku Novi Sad

VIZIJA

R

Razvoj u mašinskoj proizvodnji i proizvodnji silosne opreme.

R

Sveobuhvatno pokrivanje celokupnog poslovnog područja na teritoriji Srbije, Hrvatske, Makedonije i Bosne i Hercegovine.

MISIJA

R

Bolje i brže raditi za klijente primenom veoma bogatog praktičnog iskustva, nove tehnologije i najnaprednijih tehnoloških sredstava.

R

Pružati punu zaštitu interesa kupaca i poslovnih partnera.

R

Neprekidno osavremenjivati, kako tehnologiju, tako i proizvode.

R

Obezbediti stalan rast delatnosti preduzeća.

R

Konstantno obučavanje i obezbeðivanje osnovnih interesa zaposlenih.

R

Težiti uspostavljanju evropskih standarda poslovanja u oblasti izrade uređaja i mašina za poljoprivredu.

STRATEGIJA

R

Širiti asortiman proizvoda.

R

Povećavati obim proizvodnje.

R

Kvalitetno rukovoditi zaposlenima.

R

Obezbeđivati klijente u zemlji i inostranstvu pomoću najboljeg osoblja, opreme i usluga.

R

Razvijati nove kanale distribucije i marketinga.

R

Usklađivati unutrašnje procese u poslovanju.

Imate pitanje ili predlog? Želite da saznate više? Pozovite nas ili nam pošaljite e-mail!