Elevatori

NAMENA:

Elevatori se koriste za vertikalni transport zrna u silosima. Delovi elevatora su: glava, stopa, cevi, noseća traka sa koficama.

NAČIN RADA:

 • Zrno se u elevator uvodi kroz otvor na stopi koja može da bude postavljena  sa prednje ili zadnje strane elevatora.
 • Kofice zahvataju zrno i  nose ga naviše.
 • Zbog centrifugalne sile koja deluje na krivini doboša zrno izleće iz kofice i kreće se po trajektoriji koja predstavlja rezultantu obima brzine doboša i ubrzanja zemljine teže.
 • Obimnu brzinu doboša i profil glave treba tako odabrati da svako zrno padne u izlazni otvor na glavi elevatora.

Kapacitet elevatora se računa po formuli:

Q= Z x i x  v x u x k(kg/h)

Z= broj kofica

i=zapremina kofice (m3)

v=brzina trake (m/sec)

u= nasipna masa (kg/m3)

k= koeficijent napunjenosti elevatora

Izbor snage pogonskog motora elevatora

N= (Q x H) : (367 x k)   (Kw)

Q= kapcitet elevatora (kg/s)

H= visina podizanja (m)

k= Koeficijent korisnog dejstva elevatora.

 

Preklopke i cevovodi za transport zrna

NAMENA I RAD:

 • Cevovodi se koriste za gravitacioni transport zrna.
 • Projektovani prečnik cevovoda je D= 200mm.
 • Debljina zida cevovoda je 2mm.
 • Pri transportu zrna kroz cevovod treba obratiti pažnju na uglove pod kojima se cevovod montira.
 • Kada je ugao okomitiji potrebno je uraditi ublaživače pada zrna.
 • Zrno koje pada  okomito greje cevovod i smanjuje mu vek trajanja.
 • Transport soje kroz cevovod najviše istroši zidove cevi tako da se one moraju češće menjati.
 • Preklopke, usmerivači služe da usmere u određeni pravac zrno.
 • Projektovane su preklopke sa ručnim prebacivanjem u određen položaj.
 • Preklopkama se upravlja   sa zemlje pomoću sajli.

Imate pitanje ili predlog? Želite da saznate više? Pozovite nas ili nam pošaljite e-mail!