Kip platforme

NAMENA:

Namenjena je za istovar zrnastog  rasutog  tovara iz kamiona i traktora sa prikolicama.

KONSTRUKCIJA:

Konstrukcija platforme se sastoji od:

Metalne konstrukije  i  hidrauličnog sistema.

OPIS:

Metalna konstrukcija je masivna, stabilna i trajna. Dimenzionisana je u zavisnosti od nosivosti za koju je predvidjena, tako da stabilno i pouzdano drži transportno vozilo u svakom položaju kako pri dizanju tako i pri spuštanju.

IZRADA:

Izradjuje se zavarivanjem, a sastoji se uglavnom od čeličnih NPU profila i rebrastog lima, kao i drugih kvalitetnih čeličnih materijala (raznih limova, cevi, okruglih čelika i dr.).

Hidraulični sistem, opis i namena

Hidraulični sistem je dimenzionisan prema opterećenju, a sastoji se od:

 • hidrauličnih cilindara,
 • hidroagregata,
 • razvodnika,
 • regulatora protoka,
 • slavine,
 • nepovratnih ventila,
 • blokirajućih ventila,
 • ventila ograničenja,
 • ventila sigurnosti i
 • hidraulične instalacije (cevi, creva i priključka)

Hidrosistem omogućuje naginjanje platforme zajedno sa transportnim vozilom dozvoljenog opterećanja za maksimalni ugao do 37 o i na taj način  se vrši istovar zrnastog rasutog tovar iz vozila. Komandovanje platformom je ručno, a na poseban zahtev kupca može biti i električno.

Podloga i platforma

 • Za stabilno i pouzdano držanje  vozila pri dizanju i spuštanju platforme predvidjeni su i ugradjeni za tu svrhu lanci za vezivanje vozila za platformu.
 • Metalna konstrukcija i hidraulični sistem leže na gradjevinskoj podlozi koja treba da odgovara zahtevima platforme po geomatriji i opterećenju, koja se dostavlja po ugovaranju i koje se treba pridržavati pri izvodjenju gradjevinskih radova.
 • Takodje, dostavljaju se i podaci i zahtevi za izvodjenje elektromotornog razvoda i elektroinstalacije.
 • Postavljanje nivelacija i zalivanje u betonsku konstrukciju nosača šarki platforme i ankerploča za nošenje hidrocilinra spada u gradjevinske radove.

Napomena: Gradjevinski i elektro  deo  nije predmet ponude.

Imate pitanje ili predlog? Želite da saznate više? Pozovite nas ili nam pošaljite e-mail!